Zie het ongeziene

Van zaterdag 3 oktober t/m zondag 13 december wordt in Het Waalres Museum de expositie “Zie het ongeziene.” (Bijzondere verhalen van twee Afghaanse kunstenaars) gehouden.
Shafiq Omar Kakar exposeert schilderijen en horloges, Malina Suliman textiele werken. Shafiq Kakar is 1973 in Laghman (Afghanistan) geboren. Hij is tijdens de oorlog in Afghanistan opgegroeid. In 1998 is hij naar Nederland gevlucht. Sindsdien woont hij hier met veel plezier samen met zijn vrouw en drie kinderen in zijn tweede vaderland. Hij ziet als zijn taak de Nederlandse en de Afghaanse cultuur te verbinden, om Afghanistan aan ons door de ogen van kunstenaars te laten zien.
Sinds 2009 initieert en begeleidt hij het Project Afghanistan in het Van Abbemuseum. Het doel van het project is om het hedendaagse leven van de Afghaanse kunstenaars in kaart te brengen. Er is sindsdien een brug gebouwd tussen Nederland en Afghanistan, en zijn er diverse bijeenkomsten, Skype seminars en tentoonstellingen georganiseerd.
In het begin was hij in Nederland opzoek naar zijn identiteit en maakte hij stilleven met Afghaanse en Nederlandse taferelen om zichzelf in te vinden. Sinds een paar jaar speelt filosofie van de tijd en het leven een belangrijke rol in zijn schilderijen.

Malina Suliman werd geboren in 1990 in Kandahar is een Afghaanse graffitti kunstenaar, metaalbewerker en schilder Ze komt uit het gebied van de Taliban, een van de gevaarlijkste gebieden van Afghanistan. Vanwege haar werk is Malina en haar familie door de Taliban bedreigd.
Ze studeerde Fine Art in Pakistan. Toen ze begon te werken als straatartiest in Kandahar kreeg haar werk wereldwijde aandacht. Een van haar meest iconische motieven was een skeletachtige vorm gekleed in een blauwe boerka, die kwesties van identiteit, ongelijkheid, en onderdrukking in Afghanistan benadrukte.
In mei 2015 was haar werk het middelpunt van een solotentoonstelling in Londen. Te zien waren een aantal boerka’s, elk gegraveerd met de verlangens van Afghaanse burgers op traditionele gekalligrafeerd.

Zie bijv. https://www.beeldendekunstarnhem.nl/ en
https://vanabbemuseum.nl/programma/programma/afghan-art-awards/

See the Unseen.

Het Waalres Museum has a special exposition from october 3 until december 13, 2020.
Two Afhan artist, Malina Suliman en Shafiq Omar Kakar, will tell their own special stories. Malina Suliman, born in Kandahar, Afghanistan, attended a Fine Arts Bachelor Program in Karachi, Pakistan in 2009. Upon returning to Afghanistan, she immersed herself in contemporary and street art in order to raise awareness around youth’s and women’s rights.
Her work generated a healthy discussion around the issue of violence against young women, resulting in mobilization for social justice. Due to political and safety concerns Malina had to leave Afghanistan and is currently residing
in The Netherlands, where she has since received her Master’s in Fine Art from the Dutch Art Institute. Malina’s practice has diversified to incorporate conceptual, performative, and project-oriented art. In 2016, Malina was awarded a prestigious Artist Protection Fund (APF) Fellowship.
Her projects seek to explore urban space as a multitude of flows of mobility and diasporas of peoples and knowledge. Projects are: Beyond the veil), Street art and visual art practice - graffiti, paintings, installations, sculptures, and Turban as symbol of male supremacy.

Shafiq Omar Kakar was born 1973 in Laghman (Afghanistan). He grow up during the Afghan war. In 1998 he escaped to the Netherlands. Here he lives with much pleasure together with his wife and three kids in his second home country. He regards it as a his mission to connect the Dutch and Afghan culturs, to show us Afghanistan through the artists’ eyes.
From 2009 he initiates and leads the Afghanistan Project in the Van Abbe Museum. Goal of this project is to map the present life of the Afghan artists. By now a bridge has been built between the Netherlands and Afghanistan, and several meetings, Skype seminars en expositions have been organized.
At the start of his artistic carrier in the Netherlands he was looking for his identity and made still-lives with Afghan en Dutch scenes in order to find himself back in again. Several years now, filosophy of time and life plays plays an important role in his paintings. The painting series The Time is an example.